Andrej Krob

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Andrej Krob
Andrej Krob (14. dubna 1938 v Chebu) je český divadelní scenárista a režisér, otec herečky a zpěvačky Sylvie Krobové, po své ruské matce je ruské národnosti, jeho otec byl volyňský Čech. Je znám jakožto první inscenátor divadelních her Václava Havla a tvůrce Originálního videožurnálu.

Od roku 1963 působil v Divadle Na zábradlí jako jevištní technik, kulisák a asistent. Zde se seznámil s režisérem Janem Grossmanem a Václavem Havlem a jeho ženou Olgou. V roce 1975 založil Divadlo Na tahu, kde nastudoval a veřejně uvedl Žebráckou operu Václava Havla, od té doby jej pronásledovala Státní bezpečnost. Na přelomu let 1976/1977 se stal jedním z prvních signatářů Charty 77, poté jej vyhodili z divadla, živil se jako montér těsnění oken. V roce 1989 obnovil Divadlo Na tahu. Jako divadelní režisér hostoval v mnoha českých i zahraničních divadlech.

Charta 77
Charta 77 byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách. Iniciativa působila v letech 1977 až 1992. Pojmenována je podle dokumentu Charta 77 (Prohlášení Charty 77) z 1. ledna 1977.

Autory, organizátory a mezi prvními signatáři byli Jan Patočka, Jiří Němec, Václav Benda, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout, Petr Uhl, Ludvík Vaculík a Jiří Hájek. Jeden ze tří prvních mluvčí, profesor Jan Patočka byl také první obětí represí komunistického režimu vůči signatářům Charty 77, když 13. března 1977 po několikahodinovém výslechu zemřel. Jeho pohřeb v Břevnově se stal významnou událostí protikomunistického odporu. Nekrolog četl Ladislav Menzel, který v červenci následujícího roku předčasně zemřel. Signatáři reprezentovali odlišná povolání, politické postoje i náboženská vyznání. Řada z nich se výrazně zapojila do veřejného života po Sametové revoluci v roce 1989.

Text byl převzat z Wikipedie.

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentář (1)

Zanechte komentář