Ať si poradí

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Ať si poradí
Když se Tomáš Hradílek někdy v druhé polovině osmdesátých let chystal na jednu z disidentských akcí, byl zadržen příslušníky StB na vlakovém nádraží v Lipníku nad Bečvou. Signatář Charty 77 Hradílek byl na malém městě mnohem více pod kontrolou než disidenti v Praze a před každou protirežimní akcí byl sledován. „Zase nebyl zájem, abych tam dojel. Dostal jsem shodou okolností volno, takže si to hlídali a chtěli mě sebrat rovnou tady na nádraží,“ vzpomíná Tomáš Hradílek, který sice při zatýkání nekladl odpor, ale odmítl s příslušníky StB spolupracovat. „Plná čekárna lidí a lehl jsem si tam na zem. Teď co se mnou. Najednou estébáci, kteří tam byli jako tajní, se museli ukázat, že tajní nejsou, a opatrně mě vynášeli z nádražní lipeňské čekárny do auta. Ještě řekli takovou poznámku. ,Dejte pozor, ať ho nezraníte, aby to příští den nehlásila Svobodná Evropa.‘ Ale to už byly závěrečný roky, už to bylo o něčem jiným.“

Tomáš Hradílek

Narozen v roce 1945 v Lipníku nad Bečvou. Přelomovým obdobím jeho života byla šedesátá léta a studium na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 1966 vstoupil do KSČ a zařadil se do jejího reformního křídla. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy ze strany vystoupil. V roce 1977 se z Hlasu Ameriky dozvěděl o Chartě 77 a ihned se rozjel do Prahy, aby se stal jejím signatářem. Kvůli tomu přišel o místo v JZD Týn a stal se dělníkem na pile. Do Charty 77 se také aktivně zapojil a počátkem osmdesátých let se stal členem kolektivu mluvčích za Severomoravský kraj. Tím se dostal do hledáčku StB, v domě měl nainstalováno odposlouchávací zařízení a několikrát se ocitl v cele předběžného zadržení. Spolupracoval také na důležitém dokumentu „Slovo pro spoluobčany“, který je měl aktivizovat v činnosti proti totalitě. Aby šel příkladem, tak s Rudolfem Berezou podnikl několik velmi odvážných akcí. Otevřeným dopisem vyzvali Gustáva Husáka k abdikaci, podali trestní oznámení za velezradu na Vasila Biľaka nebo na prvního máje v Olomouci vystoupili s transparentem „Charta 77 vybízí k občanské kuráži“. Všechny tyto akce vysílaly západní rádiové stanice. V lednu 1989 se stal mluvčím Charty 77 a ještě zintenzivnil svou protirežimní činnost. Byl spoluzakladatelem Hnutí za občanskou společnost a Společnosti přátel USA. Po studentské demonstraci na Národní třídě v listopadu 1989 se stal spoluzakladatelem Občanského fóra v Olomouci a v Praze a jednou z vůdčích postav převratových dnů v problematické Ostravě. V prosinci roku 1989 byl kooptován mezi prvními dvaceti poslanci do Federálního shromáždění a stal se jedním z poslanců, kteří 29. prosince 1989 zvolili prezidentem republiky Václava Havla. V červnu roku 1990 se stal ministrem vnitra, ale již po pěti měsících pro vyčerpání abdikoval. Až do roku 1992 byl pak poslancem Federálního shromáždění.

Zdroj: http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=544

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (2)

Zanechte komentář