Češi jsou tak pozorný národ

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Češi jsou tak pozorný národ
Koníčkem Ondřej Hocha, i kvůli vzdáleným předkům, byla arabština. Tento jazyk v jazykové škole studoval a výborně ovládl. Shodou náhod se koncem 70. let seznámil s vojenským atašé iráckého velvyslanectví Alí Hasanem al-Madžídem, zvaným Chemický Alí, a spřátelili se. Ondřej Hoch pak dohlížel na irácké studenty, aby nepadli do osidel StB, ale často za některé skládal i zkoušky na vysoké škole. Pro jeho styky s Iráčany a dalšími cizinci z arabských zemí si Ondřeje Hocha do svých služeb vybrala československá rozvědka. S arabskými přáteli z diplomatických a státních kruhů se ale stýkat nepřestal, postupem času se stal obchodníkem s informacemi, který hraje za obě strany, českou i arabskou. Jednou měl v Praze na starosti guvernéra egyptské národní banky: „Rozplýval se, nad tím, jak jsou Češi pozorný národ. Žasl nad tím, že i při svém pátém pobytu v Praze dostal stejný pokoj v hotelu Intercontinental s krásnou vyhlídkou na řeku a hrad , jako měl při své první návštěvě. Já jsem se začal smát a řekl jsem mu: ´Ty si myslíš, že kvůli tobě budou pořád stěhovat ty odposlechy a kamery, které tam máš nainstalované?´ On se hrozně urazil a řekl, že nikomu v hotelu už nedá ani dolar spropitného.´“

Ondřej Hoch

Ondřej Hoch se narodil 6. prosince 1948 v Praze. Jeho otec pracoval jako zubař na ministerstvu národní obrany, matka jako instrumentářka. Po základní škole navštěvoval střední odborné učiliště, vyučil se technikem vážících zařízení. Z matčiny strany má rodina předky marockého původu, proto Ondřej Hoch navštěvoval kurzy arabštiny v jazykové škole a jazyk se výborně naučil. V roce 1967-1969 absolvoval základní vojenskou službu, v srpnu 1968 sloužil na Šumavě. V roce 1975 nastoupil na oddělení kriminální služby Veřejné bezpečnosti v Praze na Žižkově. Dálkově studoval praporčickou školu v Zastávce u Brna, později, během zaměstnání u rozvědky, studoval na rozvědné fakultě Vysoké školy SNB v Praze. V rámci své profese se stýkal především s diplomaty a studenty z Libye a Iráku. V březnu 1984 byl zatčen a v listopadu téhož roku odsouzen na třináct let za vyzvědačství ve prospěch Iráku. Trest si odpykával ve valdické věznici. V roce 1990 byl jako politický vězeň amnestován. Po roce 1990 pracoval ve zvláštních službách, pro Interpol a jako instruktor protikorupční jednotky. Dnes je Ondřej Hoch v penzi a zároveň se věnuje obchodnímu poradenství.

Zdroj: www.mistapametinaroda.cz

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (5)

Zanechte komentář