Hej Gusto

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Hej Gusto
„Přišel telegram z Moskvy dneska k nám, že sám Leonid u zdi bude hnít. A v sovětu nejvyšším velký zmatek zavlád tím: ,Kdo teď bude dosazen?‘…“ Tato parodie na Rybovu mši zazněla na univerzitě v Halle v přísné a ideologicky pevné NDR. Na tamní Vysoké škole zemědělské studovala skupina Čechů, z nichž Pavel Křivka sestavil pěvecký sbor. Parodický text Rybovy mše byl jeho dílem. Mši půlnoční procítěně přednesl k obveselení spolužáků studentský sbor krátce poté, co v Moskvě naposledy vydechl Leonid Brežněv.

Pavel Křivka se narodil 12. června 1960 v Pardubicích. Po maturitě šel na univerzitu do tehdejší NDR, kde spolu s dalšími studenty z Československa nastoupil na Vysokou školu zemědělskou v Halle nad Sálou. Křivka tu vedl pěvecký sbor, který „nastudoval“ parodii na Rybovu Mši půlnoční s jeho vlastním textem. Po absolutoriu r. 1984 se Pavel Křivka vrátil do ČSSR a stal se správcem sbírek ve Vlastivědném muzeu v Jičíně. Tam jedním neortodoxním žertovným kouskem vzbudil pozornost příslušníků StB, kteří založili spis a do něj ukládali další prohřešky aktivního Pavla. Mimo jiné monitorovali jeho korespondenci s ekologicky orientovanými přáteli v tehdejší NDR. Dne 29. dubna 1985 Křivku zatkli, odvezli ho do vazby v Hradci Králové a obvinili z poškozování zájmů republiky v zahraničí. Zmíněného trestného činu se Křivka údajně dopustil tím, že v dopisech do SRN kritizoval úroveň ochrany přírody v socialistické vlasti. Při následné domovní prohlídce našli v bytě text upravené Rybovy mše. Poškozování zájmů republiky bylo rázem přebito daleko větším kalibrem. Podle paragrafu 98 – podvracení republiky – byl odsouzen na tři roky vězení nepodmíněně.

Zdroj: http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=53

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentář (1)

Zanechte komentář