Jaroslav Med

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Jaroslav Med
„Připadal jsem si jako v absurdním dramatu“

Pochází z konzervativní rodiny, děd byl krejčím, otec podnikal. Všechno dohromady znamenalo, že Jaroslav Med neměl vyhovující kádrový profil a celý svůj život se potýkal s šikanou režimu, který mu nechtěl dovolit se věnovat jeho životní vášni – literatuře. Přesto se mu podařilo vystudovat knihovnictví a bohemistiku v Praze. V roce 1966 přišel jako aspirant do Ústavu pro českou literaturu ČSAV, kvůli nástupu normalizace však nemohl obhájit svou kandidátskou práci a musel vyučovat na učňovských školách. Začátkem 80. let se mu podařilo do ústavu vrátit a v roce 1989 byl jedním z iniciátorů Občanského fóra na Ústavu, kde se v té době začalo se pracovat na nových projektech, z nichž mezi nejúspěšnější patří třísvazkové Dějiny české literatury a Slovník současné literatury. „To už bylo normální vědecké pracoviště, kde jsem působil až do toho roku 2010.
Měl jsem strašlivý štěstí, že jsem se toho dožil.“

Po revoluci Jaroslav Med začal učit na Teologické fakultě v Praze. Byl to pro něj vlastně návrat na místo, kde v padesátých letech bydlel na koleji a odkud tenkrát utekl před prostředím nasáklým komunistickým nadšením. Na dotaz, zda mu nevadí pracovat v budově, do které se pokaždé tak nerad vracel, odpověděl: „Ale vůbec ne! Jsem jako biblický Simeon. Oni odešli a já jsem zůstal.“
Text převzat z www.pametnaroda.cz

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (4)

Zanechte komentář