Josef Vondruška

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Josef Vondruška
Josef Vondruška (18. dubna 1952, Bohušovice nad Ohří, Československo) je český básník, prozaik a hudebník. V lednu roku 1977 podepsal Chartu 77. Sepsal kroniku skupiny Plastic People of the Universe. Hrál také se skupinou Umělá hmota. V roce 1980 emigroval do Rakouska a následně do Sydney v Austrálii. V roce 1992 se vrátil zpět do Česka.

Narodil se v rodině bednáře v roce 1952 v Bohušovicích nad Ohří. Od roku 1961 žil v Praze, v městské části Vyšehrad na území městské části Praha 2. Základní školní docházku ukončil v roce 1967, poté se v letech 1967-1969 vyučil malířem pokojů. Po vyučení pracoval v dělnických profesích. V lednu 1977 podepsal Chartu 77.

V roce 1980 emigroval přes Rakousko do australského Sydney, kde pracoval jako dělník v továrně. Po Sametové revoluci se v roce 1992 vrátil do Československa, kde žije dodnes.

V současnosti pracuje v Akademii výtvarných umění v Praze na pozici pomocného dělníka a vrátného. Ve volném čase se kromě literatury věnuje též výtvarné tvorbě, konkrétně technice koláže.

Charta 77
Charta 77 byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách. Iniciativa působila v letech 1977 až 1992. Pojmenována je podle dokumentu Charta 77 (Prohlášení Charty 77) z 1. ledna 1977.

Autory, organizátory a mezi prvními signatáři byli Jan Patočka, Jiří Němec, Václav Benda, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout, Petr Uhl, Ludvík Vaculík a Jiří Hájek. Jeden ze tří prvních mluvčí, profesor Jan Patočka byl také první obětí represí komunistického režimu vůči signatářům Charty 77, když 13. března 1977 po několikahodinovém výslechu zemřel. Jeho pohřeb v Břevnově se stal významnou událostí protikomunistického odporu. Nekrolog četl Ladislav Menzel, který v červenci následujícího roku předčasně zemřel. Signatáři reprezentovali odlišná povolání, politické postoje i náboženská vyznání. Řada z nich se výrazně zapojila do veřejného života po Sametové revoluci v roce 1989.

Text byl převzat z Wikipedie.

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentář (1)

Zanechte komentář