Ladislav Dvořák

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Ladislav Dvořák
Ladislav Dvořák (1. prosince 1920, Krásněves u Velkého Meziříčí – 22. června 1983, Rokycany) byl český básník a spisovatel, autor literatury pro děti.

Narodil se v početné rodině kováře, maturoval 1943 ve Velkém Meziříčí a pak byl totálně nasazen. V květnu 1945 se účastnil pražského povstání a studoval na Filozofické fakultě UK bohemistiku, filosofii a srovnávací literaturu. Roku 1948 byl ze studia vyloučen a s krátkými přestávkami pracoval jako dělník. V letech 1970-1977 pracoval ve Slovanské knihovně v Praze, ale po podpisu Charty 77 byl opět propuštěn a pracoval jako dělník.

Publikoval v různých časopisech, jeho první sbírka nesměla roku 1948 vyjít, roku 1952 vyšla sbírka „Kterési noci“ jako bibliofilie. Básně pro děti publikoval ve Sluníčku, Mateřídoušce a dětská knížka „Kam chodí slunce spat“ byla oceněna v roce 1963. V 70. letech publikoval pod jménem Jana Zábrany, další knihy vyšly v samizdatu: „Jak skákat panáka“ (1975), „Dílo“ (1983) a „Prózy“ (1987). Přispíval do mnoha samizdatových sborníků a podílel se na rozhlasových pořadech pro děti.

Charta 77
Charta 77 byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách. Iniciativa působila v letech 1977 až 1992. Pojmenována je podle dokumentu Charta 77 (Prohlášení Charty 77) z 1. ledna 1977.

Autory, organizátory a mezi prvními signatáři byli Jan Patočka, Jiří Němec, Václav Benda, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout, Petr Uhl, Ludvík Vaculík a Jiří Hájek. Jeden ze tří prvních mluvčí, profesor Jan Patočka byl také první obětí represí komunistického režimu vůči signatářům Charty 77, když 13. března 1977 po několikahodinovém výslechu zemřel. Jeho pohřeb v Břevnově se stal významnou událostí protikomunistického odporu. Nekrolog četl Ladislav Menzel, který v červenci následujícího roku předčasně zemřel. Signatáři reprezentovali odlišná povolání, politické postoje i náboženská vyznání. Řada z nich se výrazně zapojila do veřejného života po Sametové revoluci v roce 1989.

Text byl převzat z Wikipedie.

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (2)

Zanechte komentář