Na drátech jsem udělal olympijský rekord

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Na drátech jsem udělal olympijský rekord
V roce 1968 se Zdeněk Hostaša odhodlal k již třetímu útěku z ČSSR. „Jak přijeli Rusové, věděl jsem, že musím pryč.“ Jako bývalý agent CIC měl za sebou osm let tvrdého vězení v Leopoldově. Společně s bratry Jardamcovými dorazil v září 1968 ke státní hranici: „Byla hrozná mlha, tak jsme došli přímo pod strážní věž.“ Po jejich odhalení Pohraniční stráží se jediný Zdeněk Hostaša dal na útěk. Přebrodil se přes Dyji a běžel k prvnímu plotu v systému ochrany státní hranice. „Vyšplhal jsem nahoru, to jsem tam určitě udělal olympijský rekord. Roztrhaný jsem byl, ruce dorvané. Skočil jsem do toho koridoru a další dráty.“ Postupně překonal všechny tři ploty a dostal se na území Rakouska.

Zdeněk Hostaša

Narodil se 15. 6. 1935 v Hranicích na Moravě jako první dítě do rodiny obchodníka s ovocem. O svého otce přišel roku 1943, když byl za účast na protifašistickém odboji v tzv. Pavázské skupině deportován do Osvětimi a zastřelen. Na sklonku padesátých let začal Zdeněk Hostaša pracovat u paroplavební společnosti, s níž podnikl plavbu do západní Evropy a získal tak zkušenost z nekomunistické země. O práci plavčíka však po neshodách se zaměstnavateli přišel a musel po necelém roce začít hledat novou práci. Vystřídal několik zaměstnání jako zámečník, horník či dělník. V roce 1953 se poprvé pokusil překročit železnou oponu do Rakouska, avšak útěk mu nevyšel. Dva roky nato se útěk zdařil a pan Hostaša se dostal vlakem do západního Berlína. Prošel několika utečeneckými tábory a přistoupil na nabídku americké tajné služby CIC stát se jejich agentem. Jako odměna mu byla slíbena emigrace do USA po splnění úkolů. Po půlročním školení byl vyslán pod falešnou identitou na území ČSR s konkrétními úkoly. Při navazování kontaktu s informátorem však byl 13. května 1956 chycen v Praze. Vojenský soud v Trenčíně ho odsoudil ke 20 letům odnětí svobody v bývalé pevnosti Leopoldov. Zde se seznámil s významnými politickými vězni, např. s biskupem Janem Anastázem Opaskem. Po novelizaci zákona v roce 1964 byl propuštěn s dvacetiletou podmínkou. Pracoval poté opět jako horník v ostravských dolech. Invaze vojsk Varšavské smlouvy se pro Zdenka Hostašu stala impulzem k dalšímu útěku. Po pobytu v utečeneckých táborech emigroval s manželkou a dětmi do Chile, kde zůstali tři roky a následně se roku 1971 dostali do Texasu. Zdeněk Hostaša tam pracoval jako provozní benzinové pumpy a následně na atomových reaktorech. Po sametové revoluci se s manželkou vrátili zpět do vlasti.

Zdroj: http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=812

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (2)

Zanechte komentář