Nic přede mnou neříkejte

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Nic přede mnou něřikejte
Když Alois Kánský nastoupil do semináře v Litoměřicích, byla zdejší teologická fakulta ovládána hlavně kněžími, kteří byli sdružení v prorežimní organizaci Pacem in terris. „Byl nekonečný boj s těma ‚pacákama‘ a s estébákama, ale byla tam sranda.“ Za projev, který na sjezdu Pacem in terris přednesl, jej chtěli vyhodit ze školy. Nakonec zůstalo u vyhrožování. Pan Kánský byl v té době jen jedním z mnoha mladých teologů, režim se prý zajímal víc o intelektuální špičku církve než o ně. Podle vzpomínek Aloise Kánského byli slušní lidé i mezi těmi, kteří byli členy Pacem in terris. K takovým patřil arciděkan Kozlík: „Když jsme nastoupili, tak nám řekl: ‚Heleďte, kluci, já jsem byl osm let v kriminále a jsem v Pacem in terris, protože toho kriminálu jsem si užil dost. Neříkejte přede mnou nic, co bych neměl slyšet, protože já musím támhle a támhle leccos vykládat.‘ Bylo od první vteřiny jasno.“

Pacem in terris

Sdružení katolických duchovních Pacem in terris byla komunistickými úřady iniciovaná a podporovaná organizace katolických duchovních kolaborujících s režimem. Byla založena v roce 1971 jako pokračovatel Mírového hnutí katolického duchovenstva. Jméno sdružení přijalo po slavné encyklice papeže Jana XXIII. Pacem in terris se snažilo podrývat autoritu církevní hierarchie, podporovalo komunistické orgány v tažení proti církvi a prezentovalo postoje vyhovující režimu. Sestávalo z malé aktivní kolaborantské skupiny, která obsadila vedení sdružení, a širší pasivní členské základny, jejíž členové byli většinou ke vstupu donuceni nátlakem a vydíráním ze strany Státní bezpečnosti a Státního úřadu pro věci církevní. Církev sebrala síly k tvrdému vystoupení proti sdružení na počátku 80. let, kdy vyšel dokument Quidam episcopi, který zakazoval kněžím členství v politických organizacích. Kardinál Tomášek v reakci na něj explicitně zakázal kněžím členství ve sdružení, což vyvolalo tvrdý střet mezi ním a komunistickými úřady. Navzdory masivní podpoře komunistického státu hnutí v 80. letech skomíralo a zaniklo bezprostředně poté, co se režim umožňující jeho existenci zhroutil.

Zdroj: http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=279

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (2)

Zanechte komentář