Pane prezidente, tito lidé jsou nevinní

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Pane prezidente, tito lidé jsou nevinní
V říjnu 1981 stanul Rudolf Smahel společně se svými čtyřmi přáteli před Okresním soudem v Olomouci. V zinscenovaném procesu byli kvůli vydávaní samizdatů obviněni z nedovoleného podnikání. Informace o případu se dostaly na Západ a Rudolf Smahel vzpomíná, že jejich soud se stal nejsledovanějším politickým procesem toho roku v západní Evropě. „Na to konto přijeli do Olomouce třeba novináři z Francie. Samozřejmě nebyli vpuštěni dovnitř, ale udělali si úsudek. Dá se říct, že náš olomoucký proces byl vykřičený do celého světa. Gustáv Husák prý dostával obrovské množství pohlednic a dopisů ze zahraničí. V Německu dokonce udělali pohlednici, kde byla fotografie nás pěti, a myslím, že na ní bylo napsáno: ,Olomouc 1981‘ a na druhé straně byl německy psaný text: ,Pane prezidente, tito lidé jsou nevinně ve vězení. My se za ně stavíme a udělejte všechno, aby byli propuštěni.‘“ I přesto, nebo možná právě proto, byli nakonec všichni obvinění odsouzeni. Rudolf Smahel k úhrnnému trestu dvou let odnětí svobody.

Rudolf Smahel

Narodil se v roce 1950 v Olomouci. V roce 1968 studoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Tam se často účastnil studentských protestů proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Získal mnoho nových přátel, mezi nimi i Jana Palacha. Jeho protestní sebeupálení bylo pro Rudolfa Smahela obrovskou ranou a jedním z největších impulzů, že svůj život zasvětí Bohu. Nastoupil tedy do posledního státem povoleného ročníku teologické fakulty v Olomouci. Protože se už během studentských let aktivně zapojil do života církve, nebyl mu po vysvěcení udělen státní souhlas ke kněžské službě. Několik let musel pracovat v dělnických profesích. Od roku 1977 společně s přáteli vydával a distribuoval samizdatovou literaturu, která měla za cíl duchovní obnovu národa. Bylo vytištěno přes padesát pět brožovaných titulů o sto až dvou stech výtiscích. Za tuto činnost byl v roce 1981 odsouzen na dva roky vězení. Díky tomu, že se obvinění dostalo do sdělovacích prostředků v západní Evropě, bylo toto soudní přelíčení asi nejsledovanějším politickým procesem v západních zemích v roce 1981. V květnu 1985 mu byl na amnestii vrácen státní souhlas ke kněžské službě, kterou pak tři roky vykonával v Budišově nad Budišovkou a následně až do roku 1991 v Kvasicích u Kroměříže. Dnes přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci a působí také jako vedoucí katedry křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Zdroj: http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=483

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentář (1)

Zanechte komentář