Rozhovor s otcem

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Rozhovor s otcem
„Po listopadu 1989 jsme se nejprve účastnili demonstrací ve větších městech, hlavně v Brně a v Praze. Ve Žďáře v horní části náměstí nabyly demonstrace na důrazu ve chvíli, kdy přišli zaměstnanci ze ŽĎASu. Souběžně probíhaly individuální akce, jako například odstranění hvězdy z OV KSČ a odstraňování některých názvů ulic, zejména Leninova – dnešní Nádražní. Občanské fórum se vytvořilo kolem svých mluvčích, hlavně tedy pana Svobody a Chalupy. Zásadním úkolem bylo převzetí veřejných institucí a za tím účelem probíhaly „kulaté stoly“, kde se projednávalo převzetí jednotlivých institucí. Z hlediska samosprávy probíhala nejprve kooptace do pléna ONV, aby se vyvážila pozice Národní fronty, která tam do té doby byla jediná zastoupená.

Některé instituce byly po dlouhou dobu jakýmikoliv změnami nedotčené. Vzpomínám si, když jsem u okresního soudu ve Žďáru žádal, aby byla přerušena jednání z důvodu generální stávky, byl jsem jedním soudcem dotázán, jestli si myslím, že jsem vystudoval v nedemokratickém státě.

Advokacie sehrála výraznou roli při pomoci řešení konfliktních situací Občanského fóra, a to již v samotném počátku, když se jednalo dokonce o aktivitu studentů, kteří takovou pomoc potřebovali. Jak si vzpomínám, například na některých fakultách či kolejích v Brně.
Na fórech se i ve Žďáře snažili vystupovat i představitelé v té době ještě vládnoucí politické moci. Vybavuji si vystoupení tajemníka OV KSČ Matyáše, který k dotazu někoho stojícího pod tribunou slíbil, že vrátí, co sebral ze zámku v Moravci. Už se mi ale plete, jestli se jednalo o kamna nebo medvěda, protože s jeho osobou byla spojována jak zámecká kamna, tak vycpaný medvěd z tohoto zámku.“

Zpracoval Dan Jirman student Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou na základě rozhovoru JUDr. Milošem Jirmanem v rámci projektu Příběhy bezpráví.

Zdroj: Příběhy bezpráví, Jeden svět na školách, Člověk v tísni, www.jsns.cz/naserevoluce

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (7)

Zanechte komentář