Sametová revoluce v Horažďovicích

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Sametová revoluce v Horažďovicích
Tématem sametové revoluce se zabývali studenti Základní školy Blatenská v Horažďovicích pod vedením pedagožky Šárky Zeithamlové v rámci projektu Příběhy bezpráví.

Když jsme promýšleli, jak se vypořádat s úkolem zjistit něco o dění v Horažďovicích, dospěli jsme k následujícím krokům:
Oslovili jsme rodiče žáků i učitele. Neuspěli jsme, nikdo neměl potřebné informace. Následně jsme požádali pracovnice v místní knihovně o uskutečnění besedy s člověkem, který má k dané problematice co říci.
Paní knihovnice domluvila setkání s panem Lukešem, který souhlasil. V době sametové revoluce mu bylo kristových 33 let. Měl rodinu a dvě děti. Povídal nám o událostech, které má v živé paměti.

Říkal, že měl problém s cestováním a poslouchal Hlas Ameriky. Představitelům komunistické strany vadilo shromažďování. V Sušici chodil pokládat na pomník T. G. Masaryka věnce. V roce 1989 mu bylo řečeno, že je akce sledována, že se bude natáčet, ať tam nechodí. On šel, ale k pomníku se nedostal.

Na náměstí v Horažďovicích vznikla později pamětní deska jako poděkování americké armádě za osvobození Horažďovic. Peníze na desku byly vybrány od občanů Horažďovic a byla odhalena 5. 5. 1990.

Zprávy z Prahy zazněly v kině Otava 21. 11. 1989. Představitelé komunistické strany projevili názor, že studenti měli dostat nařezáno více.
27. 11. 1989 proběhla stávka a vznik Občanského fóra, jehož prvními představiteli byli pan Cvach, Dr. Pinl, pan Marek a pan Lukeš. Paní Jiřina Jirásková a zpěvák Pavel Bobek přivezli letáky. Členové se setkávali a jednali v kině OTAVA.

Pan Lukeš byl 16 let činný v radě města, rád vzpomíná na tuto dobu, kdy lidé drželi pospolu. Teď je to jiné, euforie z lidí vyprchala, lidé se neshromažďují, na jednání zastupitelstva nepřichází.
Máme pěkné moderní město, zmizela šeď.

Zpracovali Marco Simič, Simona Vaňková, Hana Ševčíková žáci ZŠ Blatenská v rámci projektu Naše Revoluce

Zdroj: projekt Příběhy bezpráví programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, www.jsns.cz/naserevoluce

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentář (1)

Zanechte komentář