Soudruh Hnídek si vzal na starost Karlín

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Soudruh Hnídek si vzal na starost Karlín
Během okupace, hned 21. srpna 1968, obsadili rozhlas sovětští vojáci. O den později se proto vysílání přesunulo do několika náhradních prostor. Jedním z nich bylo rozhlasové studio v Karlíně a tady, ve Studiu F v přízemí, pracovaly techničky z vysílání. Jitka Borkovcová tu byla na výpomoc. Pracovníci u telefonu přijímali informace o podpoře občanů legální vládě, protiokupační stanoviska různých organizací a zprávy o pohřešovaných osobách. Slovo střídala hudba. Po několika týdnech se vysílání vrátilo do hlavní budovy na Vinohradské třídě. Když pak v roce 1971 začaly prověrky, Jitka Borkovcová užasla. Normalizační vedení mělo podrobné informace o tom, kdo se v Karlíně v době okupace podílel na vysílání, jaké zastával názory, co dělal. „Když jsem tam tehdy přišla, organizoval to tam soudruh Hnídek. Já jsem si tenkrát říkala: On se snad zbláznil, vždyť to je komunista až na půdu, a tak dobře to tady organizuje? A pak jsem to v tom roce 1971 pochopila. On tam byl proto, aby podal zprávu nahoru.“

Jitka Borkovcová

Jitka Borkovcová se narodila 18. prosince 1936 v Praze. Válečná léta trávila částečně u příbuzných na venkově, ale po válce dál žila s rodiči v Praze. Tatínek byl dopravní strážník, později vrchní strážmistr SNB, ale protože nevstoupil do KSČ, přišel v roce 1948 o místo a musel se živit jako dělník. Jitka měla štěstí a mohla přesto vystudovat gymnázium, později ale kvůli otci nedostala doporučení na vysokou školu. Díky přímluvě příbuzných nastoupila v roce 1955 jako technička do Československého rozhlasu. V roce 1957 se provdala za „politicky nespolehlivého“ Jaroslava Borkovce, který měl za sebou věznění kvůli pokusu o přechod hranic a vojnu v PTP. Od roku 1960 pamětnice pracovala v rozhlase jako zvukařka a začala více spolupracovat i na literární a dramatické rozhlasové tvorbě. V srpnu a září 1968 se podílela na protiokupačním vysílání z Vinohradské třídy i z provizorních studií. V letech normalizace se v rozhlase věnovala rozvoji stereofonního vysílání, spolupracovala s režisérem Jiřím Horčičkou a podílela se na jeho mimořádných rozhlasových hrách. V polovině 80. let ze zdravotních důvodů zvukařskou práci opustila a vrátila se mezi techniky. V roce 1989 se stala signatářkou Několika vět a v rozhlase následoval postih. Brzy ale události nabraly jiný směr. Jitka Borkovcová v ČRo setrvala i po odchodu do penze. Počínaje rokem 1993 strávila sedm let jako technická redaktorka v redakci pořadu Host do domu na ČRo 2 – Praha. Krátce pracovala i v soukromé stanici Radio Classic FM a od roku 2001 spolupracuje s elévskou redakcí Českého rozhlasu a školí mladé zájemce o rozhlasovou práci.

Zdroj: www.místapamětinaroda.cz

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (3)

Zanechte komentář