Tři dny v plzeňském rozhlase

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Tři dny v plzeňském rozhlase
Jan Málek byl zaměstnanec Československého rozhlasu v Plzni v letech 1963 až 1976 jako hudební režisér. V horkých srpnových dnech roku 1968, kdy přišla vojska Varšavské smlouvy a rozprášila snahy Dubčekovy vlády o demokratizaci Československa, byl v práci nepřetržitě. „My jsme tam se Zdeňkem Bláhou byli celé ty tři čtyři dny. Lidé tenkrát na náměstí rozbili tábor, v noci hořely ohně. Nám do budovy nosili jogurty a mléko z obchodu vedle rádia,“ vzpomíná na události, které ovlivnily celý další vývoj naší republiky. „Vysílali jsme pořád, hlavně starou hudbu, co jsme chtěli. Vím, že vysílání bylo propojeno i s okolními stanicemi, ale to se hudební redakce netýkalo. Z oken budovy mluvili lidé. Mnozí nosili k rozhlasu mečíky – gladioly. Byl to takový symbol, jak někdo napsal, byly to naše jediné zbraně. Nakonec přijely tanky, zastavily naproti rozhlasu a namířily na nás hlaveň.“ Jan Málek se stal pro svoji výbornou znalost ruštiny tlumočníkem mezi ruským velením a tehdejším ředitelem rozhlasu. Pokračuje: „Ředitel Semrád se tehdy trpělivě snažil vysvětlit, že v Československu žádná kontrarevoluce neprobíhá, ale nebylo to nic platné. Jednoho dne ráno, byl jsem zrovna na střeše budovy a sbíral letáky, které Sověti shazovali, a najednou zápach nafty – a tanky odjely.“ V rozhlase nastaly změny, počátek normalice. Jan Málek končí vyprávění: „Ředitel Semrád se s námi rozloučil slovy: ‚Chlapci, já se jdu zašít někam do blázince…‘ a od té doby jsme o něm neměli žádné zprávy.“

Jan Málek

se narodil 18.května 1938 v Praze. Maminka byla zdravotní sestra, tatínek pracoval jako úředník. Studoval na ruském gymnáziu, posléze byl přijat na Státní konzervatoř v Praze do oddělení lidových nástrojů. Ve třetím ročníku přešel do skladatelské třídy Mil. Kabeláče. Po absolutoriu na konzervatoři v roce 1961 byl povolán k povinné vojenské službě (v Rajhradě). Od roku 1963 působil v Československém rozhlasu nejdříve v plzeňském studiu jako hudební režisér a dramaturg a od roku 1976 v Praze v pozici hudebního režiséra.

Zdroj: www.mistapametinaroda.cz

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (3)

Zanechte komentář