Učitel šel příkladem

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Učitel šel příkladem
Na počátku 80. let pobýval na letním táboře posluchačů MFF UK, kde se měl starat o programovou náplň jejich večerů. Dostal příkaz odvést posluchače do vesnice k volbám do Federálního shromáždění. V místnosti šel jako první za plentu – tedy hlasovat proti, a všech 183 posluchačů ho následovalo. Nikdo z nich o této příhodě následně nikde neuváženě nehovořil. Tuto příhodu uvádí Pátý jako příklad elementární důvěry mezi učitelem a studentem, která je důvodem jeho učitelské práce, již do značné míry vnímá jako své životní poslání.

Od této doby také na fakultě Libor Pátý pořádal ve foyer výstavky, které obvykle měly jednak rozměr vědecký a jednak i jistý rozměr politický – např. o Ottově naučném slovníku. Koncem 80. let začalo docházet k větší interakci českých intelektuálních elit. V dubnu 1989 proto vznikla myšlenka založit neoficiální „Kruh nezávislé inteligence“ a začalo se s pořádáním tematických seminářů. Dne 4. listopadu pořádal Pátý seminář s názvem „Organizace československé vědy“, kam pozval Ottu Wichterleho, „statečného člověka, který se před režimem nikdy neshrbil“. Na tento seminář se dostavilo ohromné množství lidí, z nichž – jak se ukázalo – většina byla příslušníků partajního výboru fakulty. Povědomí o KNI se mezitím natolik prohloubilo, že jeho zástupci, včetně Pátého, byli studenty pozváni k přednesení projevu 17.11. na Albertově.

Dne 17. listopadu 1989 se Pátý dostal v čele průvodu až na Národní třídu, kde však byl se štěstím policisty propuštěn, a nebyl proto zbit. Následně se na výzvu Václava Havla stal za Kruh nezávislé inteligence jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Činoherním klubu a stal se spoluautorem pozitivního programu „Co chceme“ – konkrétně kapitoly o kultuře, vzdělání a vědě: „Jakýmsi redaktorem byl ustanoven Václav Klaus, který odmítl tuto sedmou kapitolu zahrnout s tím, že kultura, věda a vzdělávání není součástí politiky.“ Pátý však tuto kapitolu nakonec uhájil. Druhý den byl poslán do Brna, aby předal informace a podílel se na zakládání tamějšího OF.

Občanské fórum mezitím získávalo mnoho zájemců o spolupráci,chyběla ovšem podpora studentů. Ti byli samostatně soustředěni v koleji Disk v Karlově ulici a směrem k OF se stavěli spíše skepticky. Dokonce se původně odmítli účastnit generální stávky v pondělí 27. listopadu, což bylo velice problematické, neboť byli se všemi dosavadními událostmi úzce spjati. Nakonec se přece jen uskutečnilo jednání, nicméně řady OF byly prořídlé – zbyl tam Havel se ženou, Jan Ruml, John Bok a Pátý – všichni již unavení. Situace nebyla příznivá, nakonec ji však zvrátil projev Pátého a podpora, kterou mu dal jeden z jeho posluchačů. V první postkomunistické vládě byl jmenován prvním náměstkem ministra školství, zodpovědným za přípravu nového vysokoškolského zákona. Poté opustil aktivní angažmá v Občanském fóru.

Na přípravě zákona mu pomáhal např. pozdější rektor Univerzity Karlovy Karel Malý. Návrh se nakonec stihlo prosadit těsně před novými volbami do Federálního shromáždění v květnu 1990. Dalším úkolem bylo vyřešit personální otázky na ministerstvu. „Byla představa, že všichni významnější pracovníci budou muset být vyměněni.“ Pátý oslovil kolegy s prosbou, aby nastoupili na místa ředitelů odborů. Poté, co tato nabídka nebyla většinově reflektována, ponechal dosavadní pracovníky vesměs na svých místech – ovšem za nových podmínek. „Byl to šťastný krok, začalo to fungovat.“ Dále řešil zřizování dalších univerzit, zejména ve Slezsku, a také vytvoření Akreditační komise.

V roce 1993 prof. Pátý opustil svou funkci náměstka a nadále se věnoval vytváření programů základního školství a pořádání seminářů pro učitele. Od roku 1999 se zaměřil na dva úkoly: podporu Evropského kulturního klubu a spolupráci s ČRo 6 – zasloužil se zejména o vznik „Klubu přátel šestky“. Libor Pátý žije v rodinné vile v Praze na Smíchově.

Rozhovor vedl a příběh zpracoval Tomáš Jungwirth.

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (4)

Zanechte komentář