Vždyť vy jste okupanti

Item image

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Sametka vypráví tento příběh

Vždyť vy jste okupanti
Ladislav Kovařík jako podplukovník Československé lidové armády zažil v srpnu 1968 na vojenském letišti v Čáslavi invazi vojsk Varšavské smlouvy. „Bylo to velmi nepříjemné. My s tím okupujícím útvarem měli družbu a tito nás přišli okupovat! Byli jsme z toho celí přepadlí,“ vzpomíná na příjezd cizích vojsk na letiště Ladislav Kovařík, který dodává, že okupující vojáci nevěděli, jaký je jejich pravý účel v Československu. „Velitel toho cizího pluku nám vyčítavě říkal: ‚Já jsem musel řídit přistání svých pilotů z letadla! Vy jste vypnuli bližnou, dálnou, všechny přístroje. To bylo nebezpečné, vždyť tam šlo o krky těch pilotů!‘ Odpověděli jsme mu: ‚Proč? Vždyť vy jste okupanti.‘ Byl z toho celý vedle. Říkal: ‚Ne ne, my jsme přišli na cvičení.‘ Pak zjistili, že jsou opravdu okupanti a že jim ti jejich představení lhali. A my jsme jim ani vodu, ani jídlo, ani ubytování nedali, nic, absolutně nic. Bylo to opravdu velice zlé. Nicméně ten velitel pluku, když to řekl pilotům, že jsou okupanti, tak ti z toho byli taky přepadlí a chtěli, aby přijeli jejich představení z Moskvy. Ti přijeli, ale ve velmi krátké době byl celý tento útvar odsunutý do Ruska a přišel nový útvar. Tamti už byli nespolehliví. Kde skončili, jestli na gulagu, a nebo kde, těžko říct.“

Ladislav Kovařík

Narozen v roce 1926 ve Valticích na Moravě v chudé dělnické rodině. V roce 1938 se s rodiči přestěhoval do Otrokovic, kde dokončil měšťanskou školu, poté nastoupil do Baťovy školy práce. Téměř na sklonku války, na podzim roku 1944, se osmnáctiletý Ladislav Kovařík spolu se svým kamarádem přidal k partyzánské brigádě Jana Žižky, která v té době na Moravě působila. V prvních květnových dnech byl Ladislav Kovařík členem revolučních gard v Otrokovicích a po osvobození odjel na šest měsíců pomáhat horníkům do Karviné v rámci průmyslové brigády. Poté se Ladislav Kovařík vrátil do závodů Tomáše Bati, kde pracoval ve skladech až do roku 1948. V tomto přelomovém roce narukoval Ladislav k armádě. Působil u letecké divize na Slovensku i v Čechách, v druhé polovině 50. let byl instruktorem výsadkářů a v roce 1966 získal hodnost plukovníka. Pražské jaro, ale především srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy jej zastihly u letecké divize v Čáslavi. Ladislav Kovařík se stal obětí rozsáhlých čistek v Československé lidové armádě, které následovaly po okupaci v srpnu 1968 a které postihly tisíce vojáků. Rok po propuštění z armády a po vyloučení z KSČ nemohl najít žádné zaměstnání, až později začal pracovat jako kopáč u vrtné společnosti. V roce 1981 odešel do důchodu a žil v Kutné Hoře. Po listopadové změně režimu se stal Ladislav Kovařík členem krajské rehabilitační komise, která během dvouletého působení posuzovala případy perzekvovaných vojáků, včetně např. gen. Tomáše Sedláčka nebo Františka Fajtla. V roce 1990 byl povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě.

Zdroj: http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=545

Pro zobrazení GPS souřadnic a popisu umístění sametky se musíte registrovat

Zavřít komentáře

Komentáře (3)

Zanechte komentář