Kontakty

crdm-logo-barva-svetle-pozadiSametky pořádá Česká rada dětí a mládeže. V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či problémů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených telefonech či emailu info@sametky.cz.

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24
110 00 Praha 1
tel.: 211 222 860
email: sekretariat@crdm.cz
web: www.crdm.cz

Karolína Puttová, Ondřej Šejtka
tel: 211 222 862
email: info@sametky.cz

Česká rada dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže (dále ČRDM) byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje přes 100 členských organizací, které sdružují kolem 200 000 individuálních členů.

ČRDM je dnes jediná reprezentativní platforma, která sdružuje a podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních sdružení dětí a mládeže. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Slovo „rada“, které je ústředním slovem jejího názvu, vystihuje obě funkce organizace, jejichž vyvážení je pro dlouhodobou stabilitu ČRDM stěžejní. Znamená jednak možnost diskutovat demokraticky uvnitř mládežnického hnutí jeho problémy a potřeby a tyto pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči orgánům státní správy (samosprávy) a politické reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je nabízen a ve velkém měřítku také využit ze strany rodičovské i odborné veřejnosti a partnerů napříč státním i neziskovým sektorem.